Waarom

child_1.png

Kinderen bewegen tegenwoordig minder dan vroeger. Ze zitten meer voor de tv of achter de computer dan dat ze buiten spelen! Op school ligt er vaak een grote nadruk op leren en blijft er minder tijd over voor beweging. Zo kunnen er bewegingsachterstanden en motorische problemen bij kinderen ontstaan die een nadelig effect kunnen hebben op het leren lezen, rekenen, spellen en schrijven. Bedenk dat als een kind niet goed kan stil zitten (door bijvoorbeeld een slechte spierbalans) het ook moeite zal hebben met leren lezen en schrijven, immers: het heeft alle aandacht nodig alleen al voor het zitten!

Motorische achterstand kan ook invloed hebben op het gedrag. Als een kind ontdekt dat het moeite heeft met bepaalde dingen, kan dit gevoelens van boosheid, frustratie en/of onzekerheid oproepen. Kinderen kunnen worden gepest, voelen zich niet “prettig”, zitten niet goed in hun vel. Gebruikelijke reacties zijn:

  • niet meer spelen ( zich terugtrekken)
  • vals spelen (agressief reageren), het veranderen van spelregels
  • de clown spelen (clownesk gedrag)

MRT is belangrijk omdat het motorische deel invloed heeft op het cognitieve, sociale en emotionele deel van de mens. Met het verbeteren van de motoriek zullen ook de schoolprestaties, het gedrag en het zelfvertrouwen positief verbeteren.